Přejít k obsahu


Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu

Citace:
TESAŘ, J., HONNER, M., SOUKUP, O., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek robotizovaného systému pro měření úhlových závislostí emisivity povrchu materiálu. Plzeň, 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of robotized system for the measurement of angular dependences of emisivity of material surface.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Tesař , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které slouží k měření úhlových a teplotních závislostí pásmové emisivity povrchu materiálu. Systém využívá k ohřevu vzorků regulovatelnou topnou desku, na níž jsou ve vodorovné poloze umístěny měřené vzorky. Teplota povrchu vzorků je průběžně měřena termočlánkovým měřicím systémem. Povrchem vzorků emitované tepelné záření je snímáno termovizním kamerovým systémem, který je umístěn na průmyslovém robotu. Tento robot zabezpečuje přesné nastavení úhlové polohy termovizní kamery postupně vůči všem měřeným vzorkům a spouští záznam termovizní kamery. Vytvořené programové vybavení pak umožňuje automatizovaně vyhodnotit úhlovou závislost emisivity. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-05-10.html.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument serves for the measurement of angular and temperature dependences of band emissivity of material surface. The system utilizes a regulated heating plate where the measured samples are placed in horizontal position. Temperature of samples is continually measured by thermocouple system. Thermal radiation emitted by sample surface is measured by infrared camera system placed on the industrial robot. The robot makes precise setting of angular position of the infrared camera relative to all measured samples and controls the camera recording. Further the software enables to automatically evaluate angular plot of the emissivity. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-05-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička