Přejít k obsahu


Ověřená technologie laserového kalení VDI držáku označení H0012-22/M z oceli ČSN 12050

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení VDI držáku označení H0012-22/M z oceli ČSN 12050. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for laser quenching of VDI holder no. H0012-22/M made of steel ČSN 12050
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu VDI držáku s označením H00012-22/M z oceli ČSN 12050. Tento držák se používá pro upínání obráběcích nástrojů CNC obráběcích center. Návrh technologie spočívá ve specifikaci optimálních procesních parametrů laserového systému (aktivní diodové moduly, počáteční výkon a změny v průběhu zpracování, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, překryv stop, použitá optika) a algoritmu zpracování (program pro řízení trajektorie průmyslového robota a spínání laserového zdroje) ve vztahu k materiálovým vlastnostem a třírozměrnému tvaru VDI držáku. Funkčnost technologie byla následně ověřena výrobou prototypu součásti a hodnocením jeho vlastností. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky na CNC obráběcím centru. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-01-10.html.
Abstrakt EN: Laser surface processing new technology of VDI holder no. H00012-22/M made of steel ČSN 12050. The holder is used for clamping of machine tools into CNC machining center. The proposal of the technology covers the specification of optimum processing parameters of the laser source (active diode modules, initial power and changes during processing, processing speed, laser spot width, spot overlaping, used optics) and algorithm of processing (program for control of the industrial robot trajectory and laser source switching) in relation to the material properties and three-dimensional shape of the VDI holder. Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the workpiece prototype and by the evaluation of its properties. After the measurement of mechanical properties of the treated surface an application test of the prototype has been conducted on CNC machining center. Further the technology has been released into serial production. http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-01-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička