Přejít k obsahu


Prototyp VDI držáku LK označení H0012-22/M

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp VDI držáku LK označení H0012-22/M. Plzeň, 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of VDI holder LK no. H0012-22/M
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je VDI držák s označením H00012-22/M pro upínání obráběcích nástrojů CNC obráběcích center. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu na CNC obráběcích centrech a následovala sériová výroba. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-01-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a VDI holder no. H00012-22/M for clamping of machine tools into CNC machining center. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology has been applied for the surface treatment. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement on the surfaces being processed. Further the prototype has been tested in application on CNC machining center followed by serial production. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-01-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička