Přejít k obsahu


Prototyp MĚŘICÍHO SEGMENTU LK ME41261/8533950 s označením 876 6645

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp MĚŘICÍHO SEGMENTU LK ME41261/8533950 s označením 876 6645. Plzeň, 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of MEASURING SEGMENT LK ME41216/8533950 no. 876 6645
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je MĚŘICÍ SEGMENT ME41261/8533950 s označením 876 6645 sloužící k dotykovému měření a kontrole geometrie povrchů. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení a povrchového kalení plamenem. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu a následovala sériová výroba. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-02-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a MEASURING SEGMENT ME41216/8533950 no. 876 6645 used as to contacting measurement and verification of geometry of surfaces. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology and flame surface hardening have been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimization of thermally-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in operation center followed by serial production. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-02-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička