Přejít k obsahu


Mini-Thixoforming Tool Steel X210Cr12

Citace:
AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Mini-Thixoforming Tool Steel X210Cr12. In Comat 2010. Plzeň: COMTES FHT, 2010. s. 135-139. ISBN: 978-80-254-8683-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mini-Thixoforming Tool Steel X210Cr12
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: COMTES FHT
Autoři: Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tváření v tixotropním stavu je jedna z alternativních metod tváření, kterou je možné vyrábět poměrně tvarově složité polotovary. Podstatou procesu je tváření polotovaru v oblasti mezi solidem a liquidem, kdy tvářený polotovar vykazuje tixotropní chování. Tato technologie se uplatňuje zejména pro výše legované slitiny, které se jinak zpracovávají tlakovým litím. Tixotváření probíhá v dutině zápustky. Výhodou této technologie je možnost výroby tvarově složitých součástí na jeden krok a použití nižších tvářecích sil. Nevýhodou této technologie je úzký teplotní interval tváření a vysoké tvářecí teploty. Pro získání tixotropního chování, a tím získání i požadovaných tvarů součásti jsou velmi důležité parametry polotuhého stavu, jako je podíl tekuté fáze, tvar tuhých části a umístění tekuté fáze ve struktuře. Pro tuto technologii byla navržena forma a proveden praktický experiment tixoformingu za různých parametrů tvářecích sil a teplot a variován tvar dutiny, pro zjištění možností zbíhání. Pro tixotváření byla zvolena ocel X210Cr12. Vzniklé struktury byly hodnoceny pomocí světelné, laserové konfokální a elektronové mikroskopie.
Abstrakt EN: Mini-thixoforming is a technology used for forming material in a semi-liquid or semi-solid state. A die was designed for this technology and practical testing was carried out using a range of forming strengths and temperatures. The shape of the hollow was varied to find out fluidity. Steel workpieces of various shapes several millimetres in size were created using this technology. X210Cr12 steel was selected for thixoforming as its alloying gives it a wide temperature interval between solid and liquid states.
Klíčová slova

Zpět

Patička