Přejít k obsahu


Unconventional Thermomechanical Treatment Of Advanced High Strength Low-Alloyed Steel

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KLAUBEROVÁ, D., PETRENEC, M., BERAN, P. Unconventional Thermomechanical Treatment Of Advanced High Strength Low-Alloyed Steel. In Comat 2010. Plzeň: COMTES FHT, 2010. s. 173-179. ISBN: 978-80-254-8683-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unconventional Thermomechanical Treatment Of Advanced High Strength Low-Alloyed Steel
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: COMTES FHT
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Danuše Klauberová , Ing. Martin Petrenec Ph.D. , Ing. Přemysl Beran
Abstrakt CZ: Moderní vysokopevné ocele, které jsou zpracované nekonvečním tepelným zpracováním nebo tepelně-mechanickém zpracováním, mohou dosáhnout podstatně lepších vlastností ve srovnání s konvenčním zpracováním. Tento článek prezentuje nové možnosti termomechanického zpracování oceli 42SiCr oceli. Konvenčním zpracováním těchto ocelí může být dosažena velmi vysoká pevnost, ale dochází k výraznému poklesu tažnosti. Cílem tohoto experimentu bylo navrhovat a odzkoušet nekonvenční tepelně-mechanické zpracování, tak aby bylo dosaženo meze kluzu k 2000 MPa s tažností přes 10%. Za tímto účelem byl navržen nový druh tepelného zpravování, Q-P proces (wuenching and partitioning proces), který byl modifikován a optimalizován v několika krocích. Stabilita zbytkového austenitu byla určena pomocí neutronové difrakce při deformaci za studena. Vliv parametrů technologických procesů na vývoji struktury byl dokumentován pomocí metalografie a výsledky mechanických vlastností byly měřeny tahovou zkouškou.
Abstrakt EN: Modern advanced high strength steels processed in unconventional ways of heat or thermomechanical treatment can reach substantially better properties compared to conventional treatments. This paper presents new possibilities of thermomechanical treatment for the 42SiCr steel. Through the conventional treatment very high strength can be reached, but the ductility drops down to lower values. The aim of this experiment was to design and test an unconventional thermomechanical treatment procedure in order to reach the yield strength to 2000 MPa with ductility over 10%. For this purpose, the Q-P process (quenching and partitioning process) was modified and optimized in several steps. The stability of retained austenite was determined by means of neutron diffraction under cold deformation. The influence of the technological process parameters on the structure development was documented via metallography and the resulting mechanical properties were measured by means of tensile test.
Klíčová slova

Zpět

Patička