Přejít k obsahu


Jan Sobotka (1862-1931)

Citace:
KAŠPAROVÁ, M., NÁDENÍK, Z. Jan Sobotka (1862-1931). 1. vyd. Praha : Matfyzpress, 2010, 250 s. ISBN: 978-80-7378-121-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Matfyzpress
Autoři: Mgr. Martina Kašparová Ph.D. , prof. RNDr. Zbyněk Nádeník DrSc.
Abstrakt CZ: Monografie je věnovaná Janu Sobotkovi, přednímu českému geometrovi přelomu 19. a 20. století. Pět kapitol obsahuje Sobotkův profesní růst a životní osudy, konstrukce úseček přilbližně rektifikujících daný kruhový oblouk, hlavní směry Sobotkovy práce, zhodnocení Sobotkovy učebnice Deskriptivní geometrie promítání parallelního a elementární konstrukce os elipsy z jejích sdružených průměrů. Faktografická část obsahuje seznam Sobotkových publikací a recenzí, přehled jeho pedagogické činnosti, seznam jím posuzovaných disertací a soupis přednášek a seminářů, které absolvoval na české vysoké škole technické a české Karlo-Ferdinandově universitě v Praze, reprodukce fotografií.
Klíčová slova

Zpět

Patička