Přejít k obsahu


Design of the large deformable obstacle

Citace:
ŠPIRK, S., KEMKA, V. Design of the large deformable obstacle. In Computational mechanics 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-919-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of the large deformable obstacle
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Stanislav Špirk , Ing. Vladislav Kemka
Abstrakt CZ: Návrh kolejových vozidel je v dnešní době rozšiřován o novou oblast, kterou je pasivní bezpečnost. Cílem požadavků kladených na konstrukce skříní kolejových vozidel je minimalizovat následky kolize. Hlavní úlohou této práce je navrhnout velkou deformovatelnou překážku, která je používána pro simulaci kolize lokomotivy s velkým silničním vozidlem na úrovňovém přejezdu.
Abstrakt EN: Design of railway vehicles are in these days enlarged of a new area of passive safety. The goal of the requirements for body design of railway vehicles is minimize the consequence of the collision. The main task of this paper is to develop large deformable obstacle which is used for simulation of a train unit front end impact with the large road vehicle.
Klíčová slova

Zpět

Patička