Přejít k obsahu


Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostoru

Citace:
CABADA, L., JUREK, P. Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostoru. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 203 s. ISBN: 978-80-7380-300-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mental maps, territoriality and identity in European area
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , PhDr. Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Teritorialita a identita představují v soudobé Evropě velmi významný a současně velmi dynamický identifikační prvek jednotlivců i kolektivních společenství. Hlavním záměrem předkládané publikace je představit vnímání Evropy a/či jejích (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstruování autostereotypních či heterostereotypních mentálních map v evropském prostředí. V naší analýze dominantně vycházíme z politologických, politicko-geografických, kulturně-politických a historicko-sociologických pozic. Teoreticky a paradigmaticky vychází kniha zejména z teorie path dependency a konceptu mentálních map, v analýze se soustředíme na několik analytických úrovní. Převažující analytickou úroveň představují evropské makroregiony ? Sever/Skandinávie, Jih/Středomoří a Střední Evropa ? dále se věnujeme percepci Evropy ve dvou národních prostředích, eurocentrizmu a příkladu konstrukce identit na příhraniční úrovni.
Abstrakt EN: Territoriality and identity represent very important and also dynamic identification element in the contemporary Europe. The main goal of our book is to present the image of Europe and its parts in different milieus and analyze the elements of territoriality, identity and interperception influencing the construction of stereotypical mental maps in Europe. Predominantly we use the political science, political-geographical and sociological positions, the path dependency theory and mental maps conception. The dominant level of analysis is represented by macroregions ? Nord(en), South/Mediterranean and Central Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička