Přejít k obsahu


Rozvoj IT podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně

Citace:
HOUDOVÁ, L. Rozvoj IT podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně. In Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění. Plzeň: Euroverlag, s.r.o., 2010. s. 36. ISBN: 978-80-7177-034-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Advanced IT technologies for support of bone marrow donor searching for transplantation
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Euroverlag, s.r.o.
Autoři: Ing. Lucie Houdová
Abstrakt CZ: K dosažení co největšího úspěchu při transplantaci krvetvorných buněk je nutné co nejvíce urychlit proces výběru dárce, zjednodušit komunikaci mezi příslušnými centry, usnadnit výběr dárce odborníkovi a zachovat co největší bezpečnost v celém procesu vyhledávání. Je však nutné ji přizpůsobit několika faktorům (např. geografickému rozložení populace, stavu pacienta). Podpora zmíněného je základní funkčností systémů IT v registru (ČNRDD).
Abstrakt EN: To achieve the greatest success in stem cell transplantation is needed as much as possible to speed up the process of donor selection, to facilitate communication between the respective centers, to facilitate donor selection by expert and maintain maximum safety throughout the search process. However, it must be adapted to several factors (such as geographic distribution of population, condition of the patient). Support of all mentioned above is the basic functionality of IT systems in the registry (CNMDR).
Klíčová slova

Zpět

Patička