Přejít k obsahu


Analýza navýšení technických potřeb (rozsahu) sekundární a terciální regulace v závislosti na nově instalovaném výkonu ve fotovoltaických zdrojích

Citace:
ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E., HOUDOVÁ, L. Analýza navýšení technických potřeb (rozsahu) sekundární a terciální regulace v závislosti na nově instalovaném výkonu ve fotovoltaických zdrojích. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of technical needs(scope) of secondary and tertiary regulation increase based on the newly installed capacity of photovoltaic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Lucie Houdová
Abstrakt CZ: V této práci je analyzován vliv vyrobené elektrické energie z fotovoltaických elektráren na stabilitu soustavy ČR a tedy i na výši potřeb PpS. V současné době narůstá množství vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů a tím roste i potřeba PpS, které jsou nutné pro udržení stability soustavy ČR. V první části zprávy je provedena analýza dat pocházejících z měření právě na fotovoltaických elektrárnách, v druhé části zprávy je předložen způsob navyšování PpS vlivem výroby elektrické energie z fotovoltaických systémů.
Abstrakt EN: In this work is analyzed the effect of the electricity produced by photovoltaic power systems on the stability of the CR and thus on the amount of ancillary needs. Currently amount of electricity produced by photovoltaic systems is growing and the need for ancillary services that are necessary to maintain the stability of the CR is increasing. The first part of the report deals with an analysis of data derived from measurements just on solar power plants, in the second part of the report is submitted the way of ancillary services increasing due to increasing of electricity production from photovoltaic systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička