Přejít k obsahu


Experimental medical research database system and its examples of use

Citace:
POLÍVKA, J., MAULE, P., KLEČKOVÁ, J. Experimental medical research database system and its examples of use. In Annals of DAAAM for 2010 &Proceedings of the 21 st International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International Vienna, 2010. s. 1343-1344. ISBN: 978-3-901509-73-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental medical research database system and its examples of use
Rok vydání: 2010
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna
Autoři: Ing. Jiří Polívka , Ing. Petr Maule , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Článek popisuje vyvíjený experimentální medicínský databázový systém spolu s dvěma příklady jeho aplikace. Myšlenka experimentálního systému je zpracovávat a ukládat množství heterogeních multimediálních datových objektů pro některé neurologické případové studie se specializací na cévním onemocněním mozku a další případy. Ty pak mohou být použity pro budoucí lékařské výzkumné aktivity. Prezentován je koncept víceúrovňové databázové struktury spolu s některými běžnými datovými typy a standardy, běžně používanými v medicínských aplikacích (DICOM, DASTA a HL7). Článek obsahuje aplikační příklady z našeho biomedicínského výzkumu a to odhad mozkového infarktového jádra a extrakce cévního stromu v játrech.
Abstrakt EN: This article describes our upcoming scientific database medical system together with the two examples of its application. The idea of the experimental system is to process and store the amount of heterogeneous multimedia data objects for particular real neurological case studies with brain vascular diseases specialization and others, which can be used for the future medical research activities. The concept of the multilevel database structure is presented together with some present common data types and standards often used in medical applications (DICOM, DASTA and HL7). The article contains examples of system application in our biomedical research, the brain infarction core evaluation and the liver´s vascular tree extraction.
Klíčová slova

Zpět

Patička