Přejít k obsahu


Scientia est potentia: Renesanční věda ve službách španělského impéria

Citace:
ČERNÁ, J. Scientia est potentia: Renesanční věda ve službách španělského impéria. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 3, s. 99-113. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Scientia est potentia: Renaissance Science in the Service of Spanish Empire
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Ústředním tématem studie je vztah vědění a moci v renesančním Španělsku. Konkrétně se text zaměřuje na analýzu vztahu mezi poznáváním Nového světa a politickými a ekonomickými zájmy španělského impéria v období od roku 1492 do roku 1598. Hlavním cílem studie je charakterizovat specifické formy španělské vědecké činnosti (první vědecká expedice, první katedra kosmografie v Seville či dotazníky z "Indií"), stejně tak jako specifické rysy tohoto vědění (empirismus, utilitarismus, kooperace apod.)
Abstrakt EN: The central theme of this study is the question of the relationship of knowledge and power in Renaissance Spain. The text concentrates on the analysis of association between knowledge of the New World and the political and economic interests of the Spanish Empire in the period of 1492-1598. The main goal is to characterize the specific forms of the Spanish scientific activity (the first scientific expedition, the first chair of cosmography in Seville and the questionnaires from ?Indias?) together with the specific features of this knowledge (empiricism, utilitarism, cooperation etc.)
Klíčová slova

Zpět

Patička