Přejít k obsahu


Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy

Citace:
SOSNA, D., SLÁDEK, V., GALETA, P. Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy. Anthropologie, 2010, roč. 48, č. 1, s. 33-40. ISSN: 0323-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Moravské zemské muzeum
Autoři: Mgr. Daniel Sosna Ph.D. , Mgr. Vladimír Sládek Ph.D. , Mgr. Patrik Galeta
Abstrakt CZ: Článek zkoumá rozdílné postoje k výzkumu pohřebních areálů. Snaží se odkrýt často nevědomé představy o výzkumu a cílech vědeckého snažení. V pohřebních studiích logicky vzniká řada tlaků, které reflektují složitou povahu studovaných faktů. Argument článku se opírá o potřebu mezioborové spolupráce, která produkuje nové validnější vědění o minulých společnostech.
Abstrakt EN: This paper explores the divergent points of view about research in mortuary studies. This strategy serves to elucidate often unconscious assumptions about proper research and goals in scientific practise. In mortuary studies, tensions arise from the very nature of the mortuary archaeological record, which offers multiple lines of evidence that can be studied by various scholars using various methods. The discussions in this paper map the tensions among the scholars and disciplines. It is argued that despite the problems that arise from the tensions among the scholars and disciplines, interdisciplinarity facilitates the production of novel and more valid knowledge about past societies
Klíčová slova

Zpět

Patička