Přejít k obsahu


Raně a vrcholně středověké osídlení Českobudějovické pánve (10. - 13. století)

Citace:
ČAPEK, L. Raně a vrcholně středověké osídlení Českobudějovické pánve (10. - 13. století). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 5, č. 4, s. 83-133. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Early Middle and High Middle Age settlement in the area of České Budějovice basin (10th - 13th century)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je rozbor raně středověkého a vrcholně středověkého osídlení 10. - 13. století v oblasti Českobudějovické pánve na základě rozboru archeologických, historických a stavebně historických pramenů v širším kontextu studia dějin osídlení a kolonizace.
Abstrakt EN: The aim of this work is focused on Early Middle and High Middle Ages settlements 10th - 13th century in the area of České Budějovice, geomorphologically in Českobudějovická basin, in particular on the evidence of available archaeological, historical (written sources) and architectural records incorporated in the broader context of studying the history of medieval settlement and colonization.
Klíčová slova

Zpět

Patička