Přejít k obsahu


Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic : případová studie z domu čp. 16

Citace:
ČAPEK, L. Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic : případová studie z domu čp. 16. 1. vydání. vyd. Plzeň : Petr Mikota, 2010, 189 s. ISBN: 978-80-87170-16-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The formational and postdepositional study of High Middle Age pottery from house plots in České Budějovice (The case study from the house No. 16)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Petr Mikota
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: Cílem publikace je komplexní pohled na transformace archeologických pramenů na základě studia středověké keramiky. Pro studium transformačních procesů (formačních a postdepozičních) procesů byly zvoleny konkrétní příklady vrcholně středověké keramiky z městské parcely v Českých Budějovicích. Keramická data byla zpracována prostřednictvím metod vícerorměrové statistiky
Abstrakt EN: The aim of this publication is to provide comprehensive view on transformation processes of archaeological records, in this case of High Middle Age pottery. To study the transformation (formational and postdepositional) processes, concrete examples of High Middle Age pottery from urban house plot´s stratigraphy of No. 16 on the town square of Přemysl Otakar II. in České Budějovice were chosen. The ceramic data were processed by methods of mutlidimensional statistics.
Klíčová slova

Zpět

Patička