Přejít k obsahu


Studium sídelních struktur na Českobudějovicku v raném a vrcholném středověku na základě výpovědi písemných, archeologických a stavebně historických pramenů

Citace:
ČAPEK, L. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku v raném a vrcholném středověku na základě výpovědi písemných, archeologických a stavebně historických pramenů. Brtnice, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The study of settlement structure in České Budějovice district in the Early Middle and High Middle Age on the basis of historical, archaeological and architectural sources
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: Poster prezentuje výsledky studia sídelních stuktur na Českobudějovicku prostřednictvím písemných, archeologických a stavebně historických pramenů a nové výzkumy zaniklých středověkých vesnic v severním Českobudějovicku
Abstrakt EN: Poster presents the results of study residential structures in Česke Budějovice district through historical, archaeological and architectural sources and new researches of deserted medieval villages north of České Budějovice
Klíčová slova

Zpět

Patička