Přejít k obsahu


Experimental database medical system : Data Acquisition Background and Features

Citace:
MAULE, P., POLÍVKA, J., KLEČKOVÁ, J. Experimental database medical system : Data Acquisition Background and Features. In BIOSTEC 2010. Setúbal: INSTICC, 2010. s. 402-405. ISBN: 978-989-674-016-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental database medical system : Data Acquisition Background and Features
Rok vydání: 2010
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: INSTICC
Autoři: Ing. Petr Maule , Ing. Jiří Polívka , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Článek popisuje vlastnosti a rysy vyvíjeného experimentálního medicínského systému. Ambiciózním cílem systému je možnost poskytovat relevantní lékařská data pro testování a implementaci rozličných experimentálních lékařských hypotéz. Článek prezentuje potřebu vzniku takovýchto systému. Zmíněny jsou také hlavní standardy, ktřeré jsou používány v medicínských aplikacích, jako jsou DICOM, DASTA nebo HL7 spolu s návazností standardů k našemu experimentálnímu medicínskému systému.
Abstrakt EN: This article describes features and background of the upcoming scientific medical system. The ambitious goal of the system is to provide relevant medical data for various medical methods and experimental implementations testing. The article presents needs for such system and administrative background which it requires. The main standards which are used in medical applications are also mentioned, like the DICOM, DASTA or HL7 format with the relations to our experimental medical system.
Klíčová slova

Zpět

Patička