Přejít k obsahu


Vascular Network Semi-Automatic Segmentation Using Computed Tomography Angiography

Citace:
MAULE, P., POLÍVKA, J., KLEČKOVÁ, J. Vascular Network Semi-Automatic Segmentation Using Computed Tomography Angiography. In ICSOFT 2010, Vol. 1. Setúbal: SciTe Press, 2010. s. 323-326. ISBN: 978-989-8425-22-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vascular Network Semi-Automatic Segmentation Using Computed Tomography Angiography
Rok vydání: 2010
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTe Press
Autoři: Ing. Petr Maule , Ing. Jiří Polívka , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Článek popisuje jednoduchou a přímou metodu pro segmentaci cévní sítě s použitím vyšetření počítačovou tomografií. Metoda je prezentována krok za krokem spolu s obrázky segmentace jaterního portálního řečiště. Popsána je také metoda na vytvoření a export sítě a jednoduchá možnost její vizualizace, která je také možná z webového prohlížeče. Metoda byla vyvinuta aby poskytovala přijatelné výsledky v krátkém čase a předpokládá se její využití jako geometrický vstup pro budoucí matematické modely.
Abstrakt EN: The article describes simple and straightforward method for vascular network segmentation of computed tomography examinations. Proposed method is shown step by step with illustrations on liver's portal vein segmentation. There is also described method of creating and exporting mesh and simple way of its visualization which is possible also from a web-browser. The method was developed to provide satisfactory results in a short time and is supposed to be used as geometry input for mathematical models.
Klíčová slova

Zpět

Patička