Přejít k obsahu


Providing a Digital Prototyping Industry Center of Expertise

Citace:
HOSNEDL, S. Providing a Digital Prototyping Industry Center of Expertise. In Autodesk University 2010. Las Vegas, USA: 2010. s. 1-10.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Providing a Digital Prototyping Industry Center of Expertise
Rok vydání: 2010
Místo konání: Las Vegas, USA
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: V příspěvku je představen pedagogicko-výzkumně-aplikační projekt vybudovaný na základě teorie a metodiky vyvinuté na bázi ?mapy? poznatků Engineering design Science, která prokázala, že je výkonným nástrojem pro účinnou a efektivní spolupráci i tak vzájemně si konkurujících profesí, jako jsou konstruktéři a designéři. Uvedený projekt byly validován v průběhu posledních let na Západočeské univerzitě v Plzni při konstrukčních projektech, v úzké spolupráci s průmyslovými partnery.
Abstrakt EN: The paper introduces educational-research-application project based on the theory and methodology developed on the basis of a ?map? of Engineering Design Science, which proved to be a powerful tool for efficient and effective cooperation for the two ?competing? professions like engineering and industrial designers. This project has been validated during education design projects carried out for and evaluated by industrial partners. The projects have been carried out at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic over the last few years in close cooperation with industrial partners.
Klíčová slova

Zpět

Patička