Přejít k obsahu


Oracle XML Schema Register

Citace:
KRÁL, M., KLEČKOVÁ, J. Oracle XML Schema Register. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Oracle XML Schema Register
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Miroslav Král , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Program je určen k registraci XML schemat a nahrávání DTD schemat do databaze Oracle ve verzi 11g Release 2 a vyšší. Takto registrované XML schema umožňuje rychlé databázové operace nad uloženými XML dokumenty, které tomuto schémnatu vyhovují. Nahrávání DTD souborů do databáze je užitečné v případě, kdy není možné ručně nahrát DTD schema do souborového systému databáze. Program obsahuje jak konzolovou verzi, tak GUI. Součástí programu jsou také PL/SQL procedury pro databázi Oracle, která zajistí registraci/nahrání na straně databáze.
Abstrakt EN: Program serves as XML and DTD schema register for Oracle database version 11g release 2 and higher. This registred XML schema is good for quick operations over saved XML documents which are suitable this XML schema. DTD schemas are only loaded into database, but XML files can be validate over this schemas. GUI and console version is part of this program. There are also PL/SQL procedures for registration on database side.
Klíčová slova

Zpět

Patička