Přejít k obsahu


Faktory ovlivňující interpretaci frekvence zlomenin v kosterních souborech

Citace:
FRIEDL, L. Faktory ovlivňující interpretaci frekvence zlomenin v kosterních souborech. Plzeň, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Confounding factors in interpreting fracture frequencies in skeletal populations
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Lukáš Friedl
Abstrakt CZ: Životní styl minulých populací může být rekonstruován na základě celé řady kosterních indikátorů. Jedním typem takových indikátorů jsou indikátory stresu, specificky trauma. Traumatické ukazatele lze použít jako evidenci pro usuzování na denní aktivity, subsistenční strategii, dělbu práce, přírodní podmínky, ale také na usuzování o válečných konfliktech. Paleoepidemiologie, tj. zkoumání patologických projevů v populačním měřítku, poskytuje mocný nástroj ke studiu nemocí minulosti, ale na druhou stranu přináší i řadu problémů, které činí naše interpretace ne úplně přesvědčivými. V tomto příspěvku bych rád poukázal na tyto problémové oblasti na příkladě interpretace frekvence zlomenin v kosterních souborech. Dva základní zdroje problémů interpretace jsou metodologické a biologické. Mezi metodologické řadíme zachování, odhady počtu jedinců, rozpoznání a diagnóza zlomenin, odhady věku a pohlaví a chronologii nalezišť. Biologické faktory pak jsou stárnutí, hojení a kostní remodelace.
Abstrakt EN: Životní styl minulých populací může být rekonstruován na základě celé řady kosterních indikátorů. Jedním typem takových indikátorů jsou indikátory stresu, specificky trauma. Traumatické ukazatele lze použít jako evidenci pro usuzování na denní aktivity, subsistenční strategii, dělbu práce, přírodní podmínky, ale také na usuzování o válečných konfliktech. Paleoepidemiologie, tj. zkoumání patologických projevů v populačním měřítku, poskytuje mocný nástroj ke studiu nemocí minulosti, ale na druhou stranu přináší i řadu problémů, které činí naše interpretace ne úplně přesvědčivými. V tomto příspěvku bych rád poukázal na tyto problémové oblasti na příkladě interpretace frekvence zlomenin v kosterních souborech. Dva základní zdroje problémů interpretace jsou metodologické a biologické. Mezi metodologické řadíme zachování, odhady počtu jedinců, rozpoznání a diagnóza zlomenin, odhady věku a pohlaví a chronologii nalezišť. Biologické faktory pak jsou stárnutí, hojení a kostní remodelace.
Klíčová slova

Zpět

Patička