Přejít k obsahu


Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu u úředníků

Citace:
FILIPI, Z. Počítačová gramotnost a její zvyšování pomocí e-learningu u úředníků. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2010. s. 4-19. ISBN: 978-80-7368-925-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computer literacy and its improvement through e-learning for officials
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: University of Ostrava
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi
Abstrakt CZ: Počítačová gramotnost zahrnuje souhrn dovedností, bez kterých se jedinec v informační společnosti neobejde. Vzhledem k prudkému vývoji jde o důležitou součást celoživotního učení, což vyvolává otázky, které se týkají nalezení vhodných možností podpory jejího trvalého rozvoje i u lidí produktivního a vyššího věku, kteří se mnohdy s počítači nemuseli setkat v průběhu školní docházky. V článku lze nalézt popis výzkumu využití e-learningu a jeho vlivu na rozvoj počítačové gramotnosti u úředníků Plzeňského kraje.
Abstrakt EN: Computer literacy includes a summary of skills, without which the individual in the information society can not do. Due to rapid development it is an important part of lifelong learning, which raises questions relating to finding suitable opportunities to promote its sustainable development in humans and productive old age, who often do not have to meet with the computer during school. In the article can be found a description of the research e-learning and its impact on the development of computer literacy among officials of the Pilsen Region.
Klíčová slova

Zpět

Patička