Přejít k obsahu


Historikem ve dvacátém století. III., Miloslav Bělohlávek - plzeňský archivář a historik

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Historikem ve dvacátém století. III., Miloslav Bělohlávek - plzeňský archivář a historik. viaCentrum, 2010, 69 s. ISBN: 978-80-904384-4-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: PhDr. Miloslav Bělohlávek patřil ke generaci českých archivářů a historiků, kteří nastupovali ke studiu na vysokých školách ještě za působení vysokoškolských profesorů mladší Gollovy pozitivistické školy. Tematicky se tito archiváři zabývali především středověkem a raným novověkem. Bělohlávek trvale zakotvil v Archivu města Plzně, který svou skoro šestatřicetiletou prací archiváře a historika proměnil ve významné centrum badatelské práce v oboru historie a příbuzných disciplín. M. Bělohlávek příkladně rozdělil svůj čas mezi činnost archivní, vědeckou a organizační. Základem jeho vědecké práce se staly archivní fondy plzeňského archivu. Odborné studie a monografie Bělohlávka jsou vždy spolehlivé, čtivé, psané na vysoké odborné úrovni. Jsou založené na pramenném studiu a historických postupech, vybavené většinou náležitostmi odborného díla. Jsou cenné nejenom z hlediska obsahového, ale i metodické invence, což se projevilo zejména v jeho studiích sociálního rozvrstvení obyvatelstva. Byl jistě ovlivněn i moderní francouzskou školou Annales, která zavedla do historiografie multikauzální, ekonomicko-sociální orientovaný výklad dějin. Bělohlávek se věnoval zejména historii Plzně, pomocným vědám historickým a historické demografii. Bělohlávek nepodléhal v takové míře marxisticko-leninské teorii, jednostrannému akcentování materiálních dějin a jejich nadřazování dějinám duchovním jako to bylo v jeho době běžné. Sílu k solidní vědecké práce opíral nejenom o svou odbornou erudici, ale také o své demokratické smýšlení a křesťanskou víru.
Klíčová slova

Zpět

Patička