Přejít k obsahu


Historikem ve dvacátém století. V., Václav Jílek - plzeňský historik, literární vědec a pedagog

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Historikem ve dvacátém století. V., Václav Jílek - plzeňský historik, literární vědec a pedagog. viaCentrum, 2010, 85 s. ISBN: 978-80-904384-6-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Václav Jílek - The Pilsner Historian, Literary Scholar and Educator
Rok vydání: 2010
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Václav Jílek byl významným literárním historikem, který se neodmyslitelně zapsal do dějin Plzně. Jeho práce, ve kterých se zajímal zejména o okolí Plzně a západní Čechy, jsou významné pro dnešní vnímání regionálních dějin. Již v polovině 20. století pochopil význam lokální historie a literatury, o nichž celý život psal. Z jeho prací lze vyčíst hrdost na tento kraj, který se odráží v mnohých dílech významných českých spisovatelů i v jeho vlastních. Sám sbíral korespondenci literárních umělců, tu shromažďoval a dále s ní pracoval. Stejně tak tato práce vychází do značné míry z dopisů samotného Václava Jílka. Cílem práce bylo najít historické pozadí motivů jednání Václava Jílka se snahou ukázat, jak došel k některým svým badatelským závěrům. Z dopisů, které jsou uchovány v Státním oblastním archivu v Plzni, lze rovněž vyčíst niterní pocity tohoto literárního historika, jež jsou v práci také citovány.
Klíčová slova

Zpět

Patička