Přejít k obsahu


Mladší Plzeňská historická škola v jubilejsních článcích a nekrolozích

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Mladší Plzeňská historická škola v jubilejsních článcích a nekrolozích. viaCentrum s.r.o., 2009, 107 s. ISBN: 80-904384-0-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Younger Historical School in Pilsen Anniversary Articles and Obituaries
Rok vydání: 2009
Název zdroje: viaCentrum s.r.o.
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Pojem Plzeňská historická škola použil v odborných kruzích poprvé sám její poválečný hlavní představitel Miloslav Bělohlávek, když jím ve své studii Historiografie Plzně, uveřejněné v časopisu Muzejní a vlastivědná práce, označil moderní vědecké plzeňské dějepisectví. Za zakladatele Plzeňské historické školy označil již Josefa Strnada a Fridolína Macháčka, jejich pokračovatele nazval mladší generací historiků Plzně. Od té doby se termín objevuje ještě několikrát v různých textech zabývajících se plzeňskou historiografií 20. století. Podstatným přínosem Josefa Strnada jako tvůrce Plzeňské historické školy byl vstup skutečné vědecké erudice do plzeňského dějepisectví. Mladší generaci školy pak reprezentuje okruh historiků soustředěných zpočátku kolem Archivu města Plzně. První samostatný městský archivář Miloslav Bělohlávek usiloval od počátku svého působení o to, aby instituce byla nejen archivem, ale především dobrým historickým pracovištěm, dílnou plzeňské historiografie. S pomocí zkušeného Macháčka se snaží vytvořit v Plzni po druhé světové válce tým odborníků, jenž by navázal na cenný odkaz svých předchůdců.
Klíčová slova

Zpět

Patička