Přejít k obsahu


Fridolín Macháček (1884-1954), ideově nevhodný válečný hrdina

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Fridolín Macháček (1884-1954), ideově nevhodný válečný hrdina. In Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 169-181. ISBN: 978-80-7435-065-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fridolín Machacek (1884?1954), Ideologically Faulty Hero
Rok vydání: 2010
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Fridolín Macháček byl Plzeňanem, a to i přesto, že pocházel z Prahy a do Plzně přišel až ve svých třiadvaceti letech. Budeme-li chtít vyjmenovat zásluhy tohoto statečného učitele, vědce, historiografa, muzejního, archivního a osvětového pracovníka, ale také vlastence a demokrata, a navíc velmi přímého a nekompromisního člověka s masarykovskou, hluboce vštípenou, láskou a úctou k pravdě, stěží se nám podaří na nic nezapomenout. Přesto ho jako významnou plzeňskou osobnost dnes zná kromě zasvěcených málokdo z plzeňské veřejnosti. Dokonce i mladé odborné veřejnosti je známý jen díky tomu, že jeho nástupce a žák, a také i osobní přítel, Miloslav Bělohlávek nikdy nepřestal usilovat o zasloužené uznání významu Fridolína Macháčka a statečně bránil Macháčkův odkaz i v dobách nejnepříznivějších. Prakticky celý svůj život spojil Fridolín Macháček s městem Plzeň. Toto město se mu stalo nejen druhým domovem, ale především inspirací k práci. Právě v plzeňském Historickém muzeu začínal uskutečňovat svoje představy týkající se instalace exposic, katalogizace sbírek, správného uložení sbírek v depozitáři atd. Byla to Plzeň, kde Macháček pořádal tematické výstavy, po kterých následovaly přednášky, jež výstavy ještě více přiblížily i laické veřejnosti. Kromě vědecké činnosti měla totiž muzea podle Macháčka vykonávat i činnost popularizační. Byla to opět Plzeň, kde Macháček sbíral zkušenosti s vedením regionálního muzea, které se pak snažil uplatnit později jako revizor Svazu československých muzeí. Studiu historie Plzně a jejího okolí věnoval prakticky celý život. Jeho studie o kolonizaci Plzeňska, o třicetileté válce aj. jsou doposud základními prameny pro studium historie města. Pro město je nesmírnou škodou, že v sepsání souborných dějin Plzně mu zabránila nemoc.
Abstrakt EN: Fridolín Macháček (1884?1957), a historian and archivist from Plzeň, belonged to the second generation of Goll`s school of Czech history, and his work extended widelly beyond the dimensions of his region. In 1907, upon a recommendation of Václav Novotný, he came to Plzeň to assume the administration of the museum, archives and library. Macháček tayed faithfull to Plzeň for his whole life, he was engaged in the political and social events in the town and offered his contacts towards Prague, so he became a very important authority in Plzeň soon. His work really elevated historical science in Plzeň to a higher level.Fridolín Macháček was not only a scientist, historian, teacher and archival official, but also a straightforward and uncompromising patriot and democrat with deep rooted respect for the truth. As such he did not stay passive in the unsettled times. During the First World War he was a member of the branch of resistent organization Maffie in Plzeň. In the course of the Second World War he became involved in the illegal movement ?Za svobodu? (For freedom). He was considered unreliable and partly retired in 1941, but he did not cease his activities for saving cultural monuments from German invaders and performing lectures about history of Plzeň, which did not conform with official German historiography and contained many hidden attacks against invaders. In January 1944 he was arrested by Gestapo and he was internee at first in Terezín, then in the concentration camp Flossenbürg. He survived the death march. After the end of Second World War he was honoured for his resistent activities, but after the communist take-over in February 1948, Fridolín Macháček, the ?incorrigible? defender of democracy and truth, became unreliable again. His career was finished. Despite it, the wellknown name of Fridolín Macháček, and all of his merits for cultural advancement of the town, was impossible to efface.
Klíčová slova

Zpět

Patička