Přejít k obsahu


On the Fredholm Alternative for the Fučík Spectrum

Citace:
DRÁBEK, P., ROBINSON, S. On the Fredholm Alternative for the Fučík Spectrum. Abstract and Applied Analysis, 2010, roč. 2010, č. 125464, s. 1-20. ISSN: 1085-3375
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Fredholm Alternative for the Fučík Spectrum
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Hindawi Publishing Corporation
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Stephen B. Robinson Ph.D.
Abstrakt CZ: Uvažujeme úlohu v rezonanci pro jednodimenzionálni p-laplacián s Dirichletovými okrajovými podmínkami. Speciálně se zabýváme úlohou v rezonanci na prvních třech křivkách Fučíkova spektra. S použitím variačních metod založených na linking teoremu dokazujeme existenci řešení. Naše výsledky souvisí s klasickou Fredholmovou alternativou pro lineární operátory. Podáváme též novou variační charakterizaci třetí Fučíkovy křivky.
Abstrakt EN: We consider resonance problems for the one-dimensional p-Laplacian assuming Dirichlet boundary conditions. In particular,we consider resonance problems associated with the first three curves of the Fucık Spectrum. Using variational arguments based on linking theorems,we prove sufficient conditions for the existence of at least one solution.Our results are related to the classical Fredholm Alternative for linear operators. We also provide a new variational characterization for points on the third Fucık curve.
Klíčová slova

Zpět

Patička