Přejít k obsahu


Nezávislost a důstojnost soudkyně a advokáta v judikatuře Ústavního soudu ČR

Citace:
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Nezávislost a důstojnost soudkyně a advokáta v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. s. 161-176. ISBN: 978-80-87439-02-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Independence of the Female Judge and Male Lawyer in the Case-Law of the Constitutional Court of the Czech Republic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , JUDr. Vlasta Formánková
Abstrakt CZ: Autoři se ve svém příspěvku zabývají důležitými atributy nezávislosti a důstojnosti soudce a advokáta v pohledu judikatury Ústavní soud České republiky i ze své zkušenosti.
Abstrakt EN: The authors in their paper deals with the important attributes of independence and dignity of a judge and a lawyer, a law based on the Czech Constitutional Court and of their experiences.
Klíčová slova

Zpět

Patička