Přejít k obsahu


Nová doba, stará zloba : soudobý antisemitismus v historickém kontextu

Citace:
ARAVA-NOVOTNÁ, L., BUDIL, I., TYDLITÁTOVÁ, V., TARANT, Z. Nová doba, stará zloba : soudobý antisemitismus v historickém kontextu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 195 s. ISBN: 978-80-7043-937-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Age, the Same Old Hatred : Contemporary Anti-Semitism in its Historical Context
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Lena Arava-Novotná Th.D. , Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , Mgr. Věra Tydlitátová Th.D. , Mgr. Zbynek Tarant
Abstrakt CZ: Výzkum antisemitismu není jen reflexí jedné staré zášti. Víme-li, že skrze antisemitismus dochází k promítání vlastních negativních charakterových vlastností na podobiznu ?Žida?, pak analýzou této podobizny můžeme zpětně odhalit to, co si naši předkové i současníci přáli ukrýt, spálit a pohřbít. Reflexe antisemitismu tak poskytuje širší kontext pro pochopení pozadí historických událostí či motivů konkrétních aktérů. Publikace autorského kolektivu Centra blízkovýchodních studií ZČU v Plzni mapuje nejstarší kořeny protižidovské nenávisti, rasové ideologie a honby za ?čistotou krve.? V dalších kapitolách pak tato kniha poukazuje na úlohu antisemitismu v revolučních proměnách Francie 19. století a problematizuje představu o antisemitismu jakožto ?iracionální zášti nevzdělanců?. V českém kontextu se pak autoři ptají, zda lze i v České republice nalézt doklady o spolupráci islamismu s neonacismem. Knihu uzavírá unikátní svědectví pamětnice, která měla možnost poznat každodenní důsledky antisemitismu během druhé světové války a poválečného období.
Abstrakt EN: The content of this book, entitled New Age, the Same Old Hatred: Antisemitism in its Historical Context, is not limited to a plain reflection of the expressions of anti-Semitic tendencies. Its aim is to introduce the anti-Semitism in its wider historical context and to question some of the simplified beliefs about its nature and origin. The first chapter, written by Lena Arava-Novotná, helps the reader to understand the historical roots of anti-Semitism, the way it was influenced by the teaching of the Church and, at the same time, how was the anti-Semitic ideology of the Church reflected in the folk tradition and popular belief. At the end of her chapter, dr. Arava-Novotná identifies what may be a direct predecessor of the modern racial ideology. In the consequent chapter, prof. Ivo Budil comments on the rise and evolution of the modern racial anti-Semitism in the 19 th century Europe. Ivo Budil disputes Hannah Arendt's theses on the nature and origin of the French anti-Semitism by analyzing the theories of the 19th century racist thinkers like Eduard-Adolph Drumont or Edward Augustus Freeman in order to explain how did the utopical and palingenetical visions of these 19th century European thinkers influence the later racial ideology of the German Nazism during WW II. Věra Tydlitátová then doubts the widespread notion of anti-Semitism as an ?irrational hatred of non-educated societies?. Her polemical chapter asks crucial questions about the role of education in the history and impacts of anti-Semitism. How can we consider anti-Semitism ?irrational hatred? while knowing that most of the Nazis were actually graduated? Tydlitátová warns, together with Zygmunt Bauman or Yehuda Bauer, that academic education does not prevent anti-Semitism at all. On the contrary ? knowledge and intelligence can make it even more sofisticated and thus more dangerous. In the following chapter, Zbyněk Tarant examines the hypothesis of the alleged connection between neo-Nazis and muslim activists in the Czech republic. By content-analysis of both neo-Nazi and muslim websites and by investigating selected particular events, Tarant offers an insight to the question of neo-Nazi vs. Islamist interaction, which is far more complex than it may look like at the first glance. The last chapter is a WW II memoir of a Polish woman. Included into this book as an intensive case-study, the breathtaking life story of Marie Pauerová allows us to understand the real, day-to-day impacts of anti-Semitism more closely. This is not a typical holocaust survivor story. The narrative of a woman whose only ?crime? was that she married a Jew questions the basic constructs of identity in the war struck central Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička