Přejít k obsahu


Personal learning environment (PLE) jako alternativní přístup ve vzdělávání dospělých

Citace:
EGEROVÁ, D. Personal learning environment (PLE) jako alternativní přístup ve vzdělávání dospělých. Technológia vzdelávania, 2010, č. 10, s. 3-6. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Personal Learning Environment as an alternative approach to Adult Education
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: SLOVDIDAC
Autoři: PaedDr. Dana Egerová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá v současné době velmi diskutovaným konceptem Personal Learning Environment (PLE) v kontextu vzdělávání dospělých. PLE představuje jedno z možných alternativních řešení a přístupů reflektující požadavky, které jsou aktuálně kladeny na vzdělávání dospělých. V příspěvku je primární pozornost věnována teoretickému vymezení daného konceptu a souvisejícím pojmům, a to s akcentem na pedagogickou dimenzi. Diskutovány jsou rovněž přínosy a možnosti aplikace uvedeného konceptu v kontextu vzdělávání dospělých.
Abstrakt EN: The paper deals with the concept of Personal Learning Environment (PLE) in the context of Adult Education, which is currently receiving a lot attention. The PLE is recognised as an alternative solution and an approach to reflect current requirements for Adult Education. Firstly, attention is paid to definition and interpretation of the concept of PLE and related terms, with the emphasis on the pedagogical dimension. This paper also discusses the benefits and possibilities of the application of PLE in the context of Adult Education.
Klíčová slova

Zpět

Patička