Přejít k obsahu


Osnova Ústavy nezávislé Arménie Šamira a Akona Šamirjanových z let 1773 - 1788

Citace:
BALÍK, S. Osnova Ústavy nezávislé Arménie Šamira a Akona Šamirjanových z let 1773 - 1788. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-4837-9,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Outline of the Constitution of independent Armenia from Šamir and Akon Šamirjan´s of years 1773 - 1788
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek, věnovaný významné ústavní soudkyni k životnímu jubileu, se zabývá problematikou osnovy ústavy nezávislého arménského státu, která byla zpracována Š. a A. Šamirjanovými ve druhé polovině 18. století.
Abstrakt EN: Post, devoted a significant constitutional judge the jubilee, deals with an outline constitution of an independent Armenian state, that has been processed and A. and S. Šamirjan´s in the second half of the 18th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička