Přejít k obsahu


Kapitoly o češtině jako cizím jazyku

Citace:
HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 245 s. ISBN: 978-80-7043-867-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chapters on Czech as a foreign language
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Soubor lingvodidaktických článků o vybraných otázkách popisu a výuky češtiny jako cizího jazyka.
Abstrakt EN: Collection of linguodidactic articles on the selected aspects of description and teaching Czech as a foreign language.
Klíčová slova

Zpět

Patička