Přejít k obsahu


Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR

Citace:
BALÍK, S. Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal and historical Argumentation in the Constitutional Court´s Case Law
Rok vydání: 2010
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek byl věnován právněhistorické argumentaci v judikatuře Ústavního soudu, který si osvojil právněhistorickou metodu, přičemž s právní historií pracuje jako s jednou z pomocných věd právních, což se projevuje přímo v rozhodnutích soudem vydávaných.
Klíčová slova

Zpět

Patička