Přejít k obsahu


Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR

Citace:
BALÍK, S. Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 24. ISBN: 978-80-7160-301-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal and historical Argumentation in the Constitutional Court´s Case Law
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvěk věnovaný právněhistorické argumentaci v judikatuře Ústavního soudu ČR, který si osvojil právněhistorickou metodu. Právněhistorická argumentace je užívána přímo v rozhodnutích.
Abstrakt EN: The paper is focused on legal and historical argumentation in the Constitutional Court´s case law. The Constitutional Court has assumed the legal and historical method. Legal and historical argumentation is used directly in decision.
Klíčová slova

Zpět

Patička