Přejít k obsahu


K původu názvů lumpů v Devateru pohádek

Citace:
CHÝLOVÁ, H. K původu názvů lumpů v Devateru pohádek. Český jazyk a literatura, 2010, roč. 61, č. 1, s. 22-27. ISSN: 0009-0786
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: About origins of names of villains in Devatero pohádek
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: SPN - pedagogické nakladatelství
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Článek přináší konkrétní náměty pro práci s pohádkovým textem Karla Čapka v hodinách českého jazyka na základní a střední škole. Autorka ukazuje, jak pracovat s textem v jazykové složce předmětu, jak propojit jednotlivé složky disciplíny, jak pracovat s odbornou literaturou a rozvíjet kompetenci k učení a k získávání informací.
Abstrakt EN: The article brings concrete suggestions about working with Karel Čapek?s fairy-tale text in lessons of Czech language in basic and high school. The author shows how to work with the text from a language-side point of view, how to connect particular language disciplines, how to work with scientific literature a how to improve one?s competency of teaching and information access.
Klíčová slova

Zpět

Patička