Přejít k obsahu


Matematický model palivového článku

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Matematický model palivového článku. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fuel cell model
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá matematickým popisem palivového článku MAN5100078 BALLARD. Na základě matematického popisu je vytvořena simulace palivového článku pomocí programovacího jazyka C, kterou je možné následně využít pro simulaci celého elektrického pohonu s palivovým článkem. Součástí zprávy jsou simulační výsledky, ze kterých je vidět chování palivového článku pro různá zatížení.
Abstrakt EN: This report deals with the mathematical description of the fuel cell MAN5100078 Ballard. The simulation of the fuel cell was created by programming in language C based on the mathematical description. This simulation model is possible to used for simulation of the complete electric drive with fuel cell. The report presents the simulation results of fuel cell under different loads.
Klíčová slova

Zpět

Patička