Přejít k obsahu


Simulace elektrického zdroje s palivovým článkem

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulace elektrického zdroje s palivovým článkem. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of the electric source with fuel cell
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva představuje základní topologie zdroje s palivovým článkem pro hybridní autobus. V této zprávě jsou pomocí simulace vyzkoušeny dynamické vlastnosti navržených řídících struktur polovodičových měničů. Analyzováno je chování pohonu s palivovým článkem v ustálených i ve vybraných přechodových dějích.
Abstrakt EN: This report presents the basic topology of source with fuel cell for hybrid bus. In this report was tested the proposed control structure of semiconductor converters by simulation. The behavior of the source with fuel cell was analyzed for the steady and selected transition processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička