Přejít k obsahu


Algoritmy řízení a regulace třífázového NPU pro těžní stroj: základní algoritmy regulace

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Algoritmy řízení a regulace třífázového NPU pro těžní stroj: základní algoritmy regulace. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of three-phase PWM rectifier for mining machine: basic control algorithm
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje navržené základní algoritmy řízení a regulace pro třífázový napěťový pulzní usměrňovač určený pro těžní stroj. Dále je zde na základě provedených simulací navrženo počáteční nastavení regulátorů pro experimentální testy na postaveném laboratorním prototypu NPU.
Abstrakt EN: This report describes the basic control for three phase voltage source active rectifier designed for the mining machine. There is also the designed initial controller settings based on simulations for experimental tests on laboratory prototype of active rectifier.
Klíčová slova

Zpět

Patička