Přejít k obsahu


Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak Republic and its role in upholding the rule of law

Citace:
BALÍK, S. Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak Republic and its role in upholding the rule of law. Journal on European History of Law, 2010, roč. 1, č. 1, s. 28-31. ISSN: 2042-6402
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak Republic and its role in upholding the rule of law
Rok vydání: 2010
Místo konání: London
Název zdroje: STS Science Centre
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Historický pohled na vliv českého a československého ústavního soudu na prosazování právního státu. Článek si všímá i judikatury ústavního soudu v jednotlivých obdobích 20. století.
Abstrakt EN: Historical perspective on the effects of Czech and Czechoslovak Constitutional Court to promote the rule of law. The article observe on the Constitutional Judiciary in terms of 20th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička