Přejít k obsahu


Výuka předmětu Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie na Fakultě právnické ZČU od zahájení výuky do dnešních dnů

Citace:
BALÍK, S. Výuka předmětu Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie na Fakultě právnické ZČU od zahájení výuky do dnešních dnů. In Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 13-17. ISBN: 978-80-210-5134-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Klíčová slova

Zpět

Patička