Přejít k obsahu


Arthasastra Kautilji o sadach, sedziach i postepowaniu sadowym

Citace:
BALÍK, S., BALÍK, S. Arthasastra Kautilji o sadach, sedziach i postepowaniu sadowym. Bielsko-Biała, 2009., ISBN: 978-83-60430-07-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: pol
Anglický název: Kautilya´s Arthashastra to courts, judges and court proceedings
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bielsko-Biała
Název zdroje: Wyzsza Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , Prof. JUDr. Stanislav Balík CSc.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o soudech, soudcích a soudním procesu podle Kautilyovi Arthasastry. Tato učebnice světské správy podává přehled norem veřejného i civilního práva.
Abstrakt EN: The article discusses courts, judges and court proceedings as understood in Kautilya´s Arthashastra. A manual on lay matters, contains a series of norms of public and private law.
Klíčová slova

Zpět

Patička