Přejít k obsahu


Causa Curiana - i slavní právníci prohrávají spory

Citace:
DOSTALÍK, P. Causa Curiana - i slavní právníci prohrávají spory. Bulletin advokacie, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 65-68. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Causa Curiana - Even a Famous Lawyer Can Lost His Case
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká advokátní komora v Praze
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá slavným sporem mezi Q.Muciem Scaevolou a L.Liciniem Crassem z roku 93 př. Kr. Jedná se o spor o výklad vůle zůstavitele. Je významným tím, že se zde poprvé objevuje problém dodnes významný problém interpretace - zda dát přednost přesnému znění slov právního úkonu nebo zda upřednostnit výklad ve prospěch vůle jednajícího.
Abstrakt EN: Paper concerns with the famous case of the roman legal history. about the interpretations. The fame of this case is caused by the renown of the advocats of both parties (Q.M.Scaevola and L.Licinius Crassus). The main legal question of this case was the problem of the interpretation of legal act. What should be preffered - the exact sense of the words which were used during the act (in this case it was a testament) or respect of the will of testator? This problem is still very important for lawyers of today.
Klíčová slova

Zpět

Patička