Přejít k obsahu


Simulace perspektivních variant pohonné jednotky vozidla

Citace:
ŽÁK, J., JANDA, M. Simulace perspektivních variant pohonné jednotky vozidla. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of perspective variants of the vehicle power unit
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Žák , Ing. Martin Janda
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva popisuje simulační výsledky chování sériové koncepce hybridní pohonné jednotky autobusu. Při simulacích bylo vycházeno z matematického modelu, který byl implementován v prostředí Matlab. Jako zdroj energie je uvažován vznětový motor spolu ve spolupráci s bateriemi a superkapaciory. Simulační výsledky jsou definovány pro standardizované jízdní cykly SORT dle společnosti UITP.
Abstrakt EN: Research report describes the simulation results of behavior of serial bus concept hybrid propulsion units. The simulations are based on a mathematical model that was implemented in Matlab environment. Source of energy is diesel engine in cooperation with the batteries and supercaps. Simulation results are defined for the standardized driving cycles SORT by company UITP.
Klíčová slova

Zpět

Patička