Přejít k obsahu


Přímočarý realismus polemicky

Citace:
POLÁK, M. Přímočarý realismus polemicky. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 936-942. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Straightforward realism polemically
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR
Autoři: Mgr. Michal Polák
Abstrakt CZ: Recenze se věnuje sborníku s názvem Realizmus, internalizmus, individualizmus, který vznikl jako polemická reakce ke knize P. Koťátka Interpretace a subjektivita.
Abstrakt EN: The review is focused on a proceedings entitled Realism, internalism, individualism that has originated as a polemic reaction to the Koťátko´s book Interpretation and Subjectivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička