Přejít k obsahu


Analýza vlivu nové kategorizace PpS na potřeby PpS, spolehlivost přenosové soustavy a její řízení

Citace:
JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, E., HAVEL, P. Analýza vlivu nové kategorizace PpS na potřeby PpS, spolehlivost přenosové soustavy a její řízení. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the effect of the new categorization of ancillary services to the needs of ancillary services, reliability of the transmission system and its control
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Janeček , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Havel Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato zpráva analyzuje vliv nových kategorií podpůrných služeb na spolehlivost soustavy a potřeby podpůrných služeb (PpS). Hlavní změnou je upravená dynamika služeb, kde dochází ke zkrácení maximální doby dosažení změny výkonu. Z tohoto důvodu byla provedena analýza vlivu změny parametrů jednotlivých služeb na ukazatele spolehlivosti soustavy. Pro každý druh PpS bylo provedeno porovnání - nově navrhované kategorie PpS, stávající kategorie a dále služby implementované v simulátoru přenosové soustavy. Analýza vlivu byla realizována citlivostní analýzou na změnu parametrů.
Abstrakt EN: This report analyzes the effect of new categories of ancillary services on system reliability and the needs of ancillary services. The main change is governed by the dynamics of services, which result in shorter time to achieve maximum power change. For this reason was performed an analysis of the effect of parameter changes on the system reliability parameters. For each type of ancillary service comparison was made - newly proposed categories of ancillary services, the existing category and also services implemented in the simulator of the transmission system. Analysis of the impact was carried due to sensitivity analysis of parameters changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička