Přejít k obsahu


Matematický model navrženého hybridního pohonu

Citace:
JANDA, M., ŽÁK, J., STREIT, L. Matematický model navrženého hybridního pohonu. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematical model of proposed hybrid propulsion unit
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Janda , Ing. Jan Žák , Ing. Luboš Streit
Abstrakt CZ: Výzkumná zpráva popisuje simulační výsledky chování sériové koncepce hybridní pohonné jednotky autobusu. Při simulacích bylo vycházeno z matematického modelu, který byl implementován v prostředí Matlab. Jako zdroj energie je uvažován vznětový motor spolu ve spolupráci s bateriemi a superkapaciory. Simulační výsledky jsou definovány pro standardizované jízdní cykly SORT dle společnosti UITP.
Abstrakt EN: This research report describes the mathematical model, which was set up for serial configuration of hybrid propulsion units. The primary source of energy is diesel engine. Power circuit is complemented by the battery, and supercaps. The program is based on standardized driving cycles SORT by company UITP. The report contains a complete description of the simulation program in Matlab environment, including a description of each module.
Klíčová slova

Zpět

Patička