Přejít k obsahu


Laboratorní prototyp pohonu s ESS se superkondenzátory: Experimentální studie

Citace:
STREIT, L., DRÁBEK, P. Laboratorní prototyp pohonu s ESS se superkondenzátory: Experimentální studie. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laboratory prototype of drive with ESS uses supercapacitors: Experiment
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Streit , Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem laboratorního prototypu akumulačního systému o výkonu 3 kW. Na místo setrvačné síly trakčního vozidla bylo využito momentu setrvačnosti spřaženého soustrojí čtyř elektrických strojů. Výzkumná zpráva obsahuje zvolení topologie prototypu, zvolení řídícího algoritmu asynchronního motoru a akumulačního systému, naměřené výsledky a jejich porovnání se simulacemi.
Abstrakt EN: This research work deals with the laboratory prototype of energy storage system with nominal power 3 kW. The moment of inertia of four coupled machines was used. The research work contains of choosing the topology of prototype, control algorithm of asynchronous motor and ESS, measurements and comparison with simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička