Přejít k obsahu


Model baterie - Experimentální studie

Citace:
STREIT, L., DRÁBEK, P., BLAHNÍK, V. Model baterie - Experimentální studie. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Battery model - Experimental studies
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Streit , Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Vojtěch Blahník
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem zjednodušeného matematického modelu baterie typu LiFePO4 z charakteristik udávaných výrobcem. Výstupní napětí modelu je závislé na odebíraném nebo dodávaném proudu a na náboji uloženém v baterii. Byl sestaven model baterie Thunder Sky LFP-100AHA a baterie Valence UEV-18XP. Výzkumná zpráva dále obsahuje prvotní výsledky měření na baterii Thunder Sky TS-LP12V20AH a návrh měřících cyklů pro zjišťování doby nutné pro změnu chemické reakce z vybíjení na nabíjení.
Abstrakt EN: This research work deals with design of simple mathematic LiFePO4 battery model from producer's characteristics. Outgoing voltage depends on the current and charge inside the battery. The model of Thunder Sky LFP-100AHA battery and Valence UEV-18XP battery was designed. The research work more contains of basic experimental results of Thunder Sky TS-LP12V20AH battery and design of measuring of time needed for energy direction change between discharging and charging.
Klíčová slova

Zpět

Patička