Přejít k obsahu


Návrh a simulace asynchronního pohonu s ESS se superkondenzátory

Citace:
STREIT, L., DRÁBEK, P. Návrh a simulace asynchronního pohonu s ESS se superkondenzátory. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project and simulations of asynchronous drive with ESS uses supercapacitors
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Streit , Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá možností akumulace kinetické energie jedoucího trakčního vozidla. Při brzdění trakčního vozidla se tato energie akumuluje do superkondenzátoru a může být použita pro opětovný rozjezd. Tímto způsobem lze ušetřit nemalé množství energie, zvláště pak u vozidel s častými rozjezdy (např.: vozidla městské hromadné dopravy). Výzkumná zpráva obsahuje návrh akumulačního systému, výběr vhodného DC/DC měniče a simulace hybridního autobusu.
Abstrakt EN: This research work deals with the energy storage system of the moving vehicle. The kinetic energy is accumulated into the supercapacitor during vehicle braking. This energy can be used to accelerating again. It is important to energy saving in the vehicles, which accelerate very often (for example city transport vehicles). The research work contains of project of ESS, choosing suitable DC/DC convertor and simulations of hybrid bus.
Klíčová slova

Zpět

Patička